Den 1/11 arrangerade åldermannen Mats Jakobsson Glemminge-Tågarp lyser. Ungefär 100 marschaller placerades ut i hård vind längs Tågarpsvägen och därefter åts det korv.