Dyssjesten eller Duchesten har blivit rest då den nästan låg ner, troligen på grund av djur som haft bo under den. Stenen står väldigt grunt, endast någon decimeter av stenen är under marknivå.