Tågarp 1731

På lantmäteriets webbsida går det att hitta kartor på bl.a. hur Glemminge-Tågarp såg ut 1731.