Äldre foto av hus och gårdar i Glemminge-Tågarp

Glemminge-Tågarp 1:6 Foto: Aksel

Glemminge-Tågarp 1:6 Foto: Aksel Ivarsson

 

Glemminge-Tågarp 2 Foto: Aksel

Glemminge-Tågarp 2 Foto: Aksel Ivarsson

Glemminge-Tågarp 3 Foto: Aksel

Glemminge-Tågarp 3 Foto: Aksel Ivarsson

Glemminge-Tågarp 6 Foto: Aksel

Glemminge-Tågarp 6 Foto: Aksel Ivarsson

Glemminge-Tågarp xx Foto: Sture Rosenberg?

Glemminge-Tågarp 10 Foto: Sture Rosenberg