Bilder från Glemminge-Tågarps smedja. Ett stort tack till Stig-Arne Rosenberg, barnbarn till smeden August Rosenqvist