Småskolan 1923

Småskolan 1923

Stående från vänster: Karl Andersson, Enock Hermansson, Agne (Oscar Nils från Stenängarna), Anna-Lisa Nilsson, Ester Månsson, småskolans lärarinna: Helga Nilsson, Inga-Maja Andersson, Anna Nilsson, Elis Persson, Nils Larsson och Helge Cederlund.

Sittande från vänster: Valfrid ?, Rut Holm, Karla Hansson, Gulli Borgqvist, Anna-Marta “Anta” Sundevall, Gurli Lundgren, 2 stycken arbetarbarn från Henriksfält, Hugo ? och Algot Cederlund.

Storskolan 1924

Storskolan 1924

Stående, bakre raden, femte från höger: Gösta Olsson

Tredje sittande på bänk, främre raden från höger: Karin Göransson, född 1910, troligen barnvakt åt lärarens barn.

1926 Första och andra klass

1926 Första och andra klass

Överst ifrån vänster, rad 1 (stående): Algot Andersson, Holger Sundewall, ? (från Henriksfält), Nils Nilsson, Astrid Larsson, Agne Hansson, Sten ?.

Rad 2 (sittande): Lilly Hermansson, Nancy ?, Aina Borgqvist, småskolans lärarinna Helga Nilsson, Klara Nilsson, Birgit Andersson, Rut Larsson.

Rad 3 (sittande): Frans Nilsson, ?, Harry Ask, Vilhelm Månsson, Bo Friberg, Tage Larsson.