Glemminge-Tågarps ena mölla var belägen på nr. 1:8. Den blev förstörd under en storm på 1960-talet och blev därefter uppeldad. Tack till Lennart Johnsson och Stig-Arne Rosengren för informationen och bilderna nedan.