1930

1930

Överst ifrån vänster, rad 1: Nils Nilsson, ? Cederlund, Edvin Gran, Annie  Andersson, Anna-Lisa Nilsson, Karla Hansson, Anna Nilsson, Alfhild ?, ??, Arnold ?.

Rad 2: Anna-Greta Olsson, Gulli Borgkvist, Ruth Nygren, Astrid Larsson, Edvin Borgkvist (lärare), ??, ? Lundgren, Henry Hermansson, Nils Nilsson, ??.

Rad 3: Anna-Greta Eriksson, Helga ?, ? Lundgren, Lilli Hermansson, Aina Borgkvist, Birgit Andersson, Ruth Larsson, ? Lundgren, Anna Hyltén, ??.

Rad 4: ? Larsson, Algot Andersson, ??, ??, Tage Larsson, ??.

1935

1935

Från vänster: Sonja, Ann-Marie, ?, ?, Ella, Helga Gustafsson, Per, Inga Nilsson, Sven-Erik, ?, Erik, Helge, Tage.

1937

1937

Överst ifrån vänster, rad 1: Sture Svensson, Stig Persson, Folke Hermansson, Sune Persson, Hugo Andersson

Rad 2: Greta Larsson, Edvin Borgkvist (lärare), Alva Nygren, Inga Lewin, Erna Nilsson, Alva Lundgren.

Rad 3: Harry Nilsson, Tage Olsson, Hugo Nilsson, Agne Mårtensson

Rad 4: Kurt Nilsson (sittande), Sonja Ternström, Greta Persson, Ella Olsson, Ann Marie Lundgren

Rad 5: Ella Johansson, Marta Nilsson, Klara Persson, Aina Hagström, Astrid ?, Birgit Nilsson

Rad 6: Gottfrid Andersson, Olle ?, Helge Persson, Agne Ternström.

1938

1938

 

1939 klass 1-7

1939 klass 1-7