1950

1950

Bakre raden från vänster: Stig-Arne Rosenberg, Kurt Gustafsson, Hans-Göran Clausson, Edvin Borgkvist, Ingvar Håkansson, Göran Gustafsson, Åke Nyberg, Jan Nilsson och Kjell-Åke Svensson.

Främre raden från vänster: Lennart Johnsson, Inger Löfgren, Solveig Larsson, Ebba Persson, Ann-Marie Nilsson, Ulla Karlsson och Sven-Göran Andersson.

1951

1951

Stående från vänster: Storskolans lärare Borgkvist, en askultant, Inger Löfgren, Solveig Larsson, Signe Nilsson, Ebba Persson, Ingrid Mårtensson, Ann-Marie Nilsson, Ulla Karlsson, Åke Nyberg, Ingvar Håkansson, småskolans lärare Emmy Göransson.

Mellanraden från vänster: Kurt Gustavsson, Jan-Åke Dahlqvist, Linnéa Nilsson, Gunilla Clausson, Gun Nilsson, Ingrid Dahlqvist, Doris Lundgren, Gull-Britt Grahn, Ann-Marie Svensson, Karl-Gunnar Sjöberg, Klas Gustavsson, Sven Erik Dahlqvist.

Främre raden från vänster: Stig-Arne Rosenberg, Åke Nilsson, Bengt-Åke Larsson, Jan Nilsson, Kurt-Ingvar Andersson. Karl-Erik Karlsson, Lennart Johnsson, Sven-Göran Andersson, Kjell-Åke Svensson, Inge Nilsson.

1952

1952

 

1952 Flickor från Tågarp

1952 Flickor från Tågarp

Bakre raden från vänster: Kerstin Håkansson, Ulla Karlsson, Ebba Persson, Solvei Larsson

Främre raden från vänster: Ingrid Dahlqvist, Gull-Britt Nilsson, Kerstin Danielsson, Gull-Britt Gran, Ann-Marie Svensson, Inger Löfgren, Gun Nilsson, Linnéa Nilsson, Doris Lundgren

 

1953

1953

 

1954

1954

Stående från vänster: Storskolans lärare Borgkvist, Fru Borgqvist, Åke Nilsson, Inge Nilsson, Jan-Åke Dahlqvist, Solveig Larsson, Bengt-Åke Larsson, Kurt Gustavsson, Kurt-Ingvar Andersson, småskolans lärare Inga Reis

Mellanraden från vänster: Jan Nilsson, Gertrud Lövgren, Gull-Britt Nilsson, Kerstin Danielson, Linnea Nilsson, Gull-Britt Grahn, Doris Lundgren, Ann-Marie Svensson, Gertrud Nilsson, Ingrid Dahlqvist, Gun Nilsson, Okänd, Jan-Erik Eriksson

Främre raden från vänster: Klas Gustafsson, Leif Nilsson, Bengt Dahlqvist, Sven-Göran Andersson, Sven-Åke Larsson, Hans Nilsson, Kjell Larsson, Åke Gustafsson,

1955

1955

 

1956

1956

Bakre raden från vänster: Bertil Svensson, Åke Nilsson, Bertil Olsson, läraren Stig Agustsson, Gun Nilsson, Astrid Persson, Alf Andersson, Torsten Andersson, Jan-Ebbe Andersson, Bengt Andersson, Allan Andersson

Främre raden från vänster: Sten Johansson, Ann-Margret Svensson, Ann Marie Svensson, Gertrud Svensson, Anita Kempe, Margret Nordin, Linnéa Nilsson, Ingrid Dahlqvist, Astrid Johansson, Kerstin Thorsson.

1956-1957 Klass 6

1956-1957 Klass 6

 

1958

1958

Stående från vänster: Leif Larsson, Ingemar Andersson, Gert Linde, Leif Nilsson, Jan Andersson, Roland Mårtensson, Torsten Andersson, Tore Persson, Stig Augustsson (lärare).

Sittande från vänster: Marianne Kroon, Signe Svensson, Doris Nilsson, Ulla Persson, Berit Ottosson, Lill-Britt Larsson, Gertrud Lövgren, Marianne Andersson, Roland Åkesson, Stig Andersson.

1959

1959

Stående från vänster: Stig Andersson, Tore Persson, Gert Linde, Roland Mårtensson, Jan Andersson, Leif Nilsson, Stig Augustsson (lärare), Roland Åkesson, Leif Larsson.

Sittande från vänster: Doris Nilsson, Gertrud Lövgren, Marianne Andersson, Gunilla Augustsson (Stigs dotter), Berit Ottosson, Lill-Britt Larsson, Ulla Persson, Signe Svensson, Marianne Kroon.