1908, årtalet osäkert

1908, årtalet osäkert

Bakre raden, fjärde från vänster är John Johnsson.

Tredje raden, första från vänster är Clara Johnsson/Svensson (syster till John)

Lärare är makarna Jenny (född Cronqvist) från Katslösa och Erik Harald Pamp från Fulltofta. De flyttade vid årsskiftet 1910/11 till Svenstads skola (nuvarande Båstad kommun)