Bilderna nedan är fotograferade av Aksel Ivarsson boende i Glemminge-Tågarp under 1900-talet. Hjälp gärna till att fylla i vilka människor och byggnader som syns på bilderna.