1944

1944

Stående från vänster: Erik Nilsson, Fru Göransson (småskollärarinna), Ingvar Nilsson, Egon Lundgren, ?, Birgit Olsson, ? Åberg, Rut Sjöberg, Edvin Borgqvist, Gunnar Nilsson, Kurt Larsson.

Mellanraden från vänster: Tage Persson, Ingalill Månsson, Elsy Nilsson, Ann-Margret Johnsson/Månsson, Marianne Olsson, Ann-Britt Persson, Gunvor Nyberg, Rut Persson, ?.

Främre raden från vänster: Sven-Åke Rosenberg, Göte Månsson, Sven Olsson, Göran Gustafsson, Ingvar Olsson, Hasse Sjöberg, Göran Clausson, Stig Olsson.

1945

1945

Fjärde raden: Egon Lundgren, Edvin Borgkvist, Gully Bystedt (Edvins dotter), Majken Gustafsson.

Tredje raden från vänster: Stig Olsson, Erik Nilsson, Ingvar Nilsson, Tage Persson?, Ann-Britt Persson, Marianne Olsson,  Ann-Margret Johnsson/Månsson, ?, Gunvor Nyberg.

Andra raden från vänster: ?, Hans Sjöberg, Ingvar Håkansson, Margret Månsson, Tomas Bystedt (lärarens dotterson), Elsy Nilsson, Harriet Lindell (finskt krigsbarn boende hos smed Rosenqvist) Göran Clausson, ?.

Främre raden från vänster: Göran Gustafsson, Åke Nyberg, Ingvar Olsson, Sven-Åke Rosenberg, Göte Månsson, Sven Olsson.

 

1946 Folkskolan

1946 Folkskolan

Stående från vänster: Göran Gustafsson, Edvin Borgkvist, Tage Persson, Stig Olsson, Ingvar Nilsson, Sven Olsson, Sven-Åke Rosenberg, Ingvar Olsson, Göran Clausson.

Främre raden från vänster: Elsy Nilsson, Gunvor Nyberg, Ulla Billqvist, Ann-Britt Persson, Rut Persson, Ann-Margret Johnsson/Månsson, ?.

1946 Småskolan

1946 Småskolan

Från vänster:

Ann-Marie Nilsson, Signe Nilsson, Ingvar Håkansson, Kerstin Persson, Gunny-Anita Svensson, Stig Larsson, Stig Arne Rosenberg och Åke Nyberg. Lärarinnan är Majken Gustafsson.

1947

1947

Stående från vänster: Ingrid Persson, Åke Nyberg, Kjell-Åke Svensson, Edvin Borgkvist, Gunvor Nyberg, Ingvar Nilsson, Ann-Margret Johnsson/Månsson, Ann-Britt Persson, Rut Persson, Ulla Billquist, Elsy Nilsson, Erik Nilsson, Berit Karlsson.

Mellanraden (sittande) från vänster: Inger Löfgren, Ulla Karlsson, Ebba Persson, Signe Nilsson, Edvin Borgkvists dotterson Tomas, Ann-Marie Nilsson, Stig-Arne Rosenberg och Lennart Johnsson.

Främre raden från vänster: Tage Persson, Ingvar Olsson, Ingvar Håkansson, Sven-Åke Rosenberg, Hans-Göran Clausson och Göran Gustafsson.

1948

1948

Stående från vänster: Ann-Marie Nilsson, Edvin Borgkvist, Gunvor Nyberg, Ann-Britt Persson, Johanna Borgkvist, Ulla Billquist, Dahli Smitskiwits från Polen, Elsy Nilsson, Berit Karlsson, Ingrid Persson och Signe Nilsson.

Mellanraden från vänster: Jan Nilsson, Oscar Laus, Ebba Persson, Ulla Karlsson, Solveig Larsson, Kjell-Åke Svensson, Kurt Gustafsson och Lennart Johnsson.

Sittande på marken från vänster: Åke Nyberg, Tage Persson, Stig-Arne Rosenberg, Ingvar Håkansson, Sven-Åke Rosenberg och Göran Gustafsson.

1949

1949

Stående från vänster: Stig-Arne Rosenberg, Edvin Borgkvist, Oscar Laus, Sven-Åke Rosenberg, Berit Karlsson, Gunvor Nyberg, Ingvar Håkansson, Signe Nilsson, Hans-Göran Clausson och Åke Nyberg.

Mellanraden från vänster: Karl-Gunnar Sjöberg, Lennart Johnsson, Ulla Karlsson, Ebba Persson, Solveig Larsson, Signe Nilsson, Ann-Marie Nilsson och Inger Löfgren.

Främre raden från vänster: Kurt Gustafsson, Jan-Erik Eriksson, Jan Nilsson och Kjell-Åke Svensson.