Under sensommaren 2018 grävdes elledningar ner i Glemmingebro-Tågarp med omnejd för att säkra elförsörjningen framöver och öka driftsäkerheten. Under hösten 2019 plockades sedan de gamla luftledningarna och stolparna bort vilket skapade en annan landskapsbild. Vissa av stolparna var i dåligt skick och knäcktes när de plockades bort.