Alf Nilsson valdes till ny ålderman för 2020 på årsmötet.